phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark
afb
afb

René de Groot

-
De leegte zonder jou
is met geen pen te beschrijven
De leegte zonder jou
zal altijd bij ons blijven
Maar veel fijne herinneringen
verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

Uitvaartinformatie

Wij gaan in besloten kring afscheid nemen van René.

Vul uw e-mailadres in en wij sturen u een herinnering.

Benieuwd wat we met uw gegevens doen? Lees dan onze Privacyverklaring.

Later een bericht plaatsen?
Mail mij een herinnering

Berichten voor René de Groot

Deel deze pagina
Wandelmannen

Jaren wandelden ze s' avonds door de buurt. Een paar buurtbewoners noemden hen "De twee Wandelmannen". Ze hadden als oudste bewoners een paar generaties zien komen en gaan. Tijdens de rondjes lopen werd van alles besproken zoals de relatie met de kinderen en wat daarin wel en niet goed was gegaan, spijt hoe soms dingen waren gegaan, het vroegere werk, de situatie in de wereld, orgels, gezondheid en nog veel veel meer. René was enorm betrokken bij Park Leeuwenbergh. Zijn inzet was ongekend en hij kreeg veel voor 'Het Park' voor elkaar bij gemeente en provincie. Dat leverde René vrienden en vijanden op. Al een tijd kampten de wandelmannen met een verslechterende gezondheid. Vorig jaar overleed de eerste wandelman en nu een jaar later heeft ook de tweede zijn allerlaatste meters gelopen....

Namens de familie Van den Berg wens ik de familie De Groot sterkte toe bij het verlies van een bijzondere echtgenoot, vader en grootvader.                   Robin

Robin van den Berg

De leegte die René achterlaat is niet met woorden te vullen.

Wij wensen de familie veel kracht toe om dit verlies te verwerken. 

 

Gerda en Henk Schulze

 

 

 

 

De Tunnel

Na terugkeer in Park Leeuwenbergh in 2009 werd ik erop gewezen dat we in ieder geval kennis moesten maken met René de Groot. Zijn rol in Park was allesomvattend. Dat ging van het melden van inbraken tot de voortgang van de Tunnel.

Onze bewondering betrof zijn dossierkennis, zijn vasthoudendheid en het ultieme streven  om de tunnel ondergronds te laten aansluiten op de A4. Uiteindelijk is het hem gelukt de tunnel 300 m extra ondergronds te realiseren.

Dat betekende dat alle bestaande bewoners daarmee geen last hebben van deze nieuwe weg. Het tekende hem dat toen ik hem daarmee feliciteerde, hij vond dat het hem niet gelukt was zijn doel te bereiken. Dit terwijl de Park bewoners zeer blij waren met het behaalde resultaat.

Beiden wensen wij mevrouw de Groot en de familie veel sterkte met dit grote verlies

 

 

Duco van Golverdingen
Dankbare buurtgenoot

Toen wij in 2010 aan de Park Leeuwenberghlaan kwamen wonen kwamen we al snel in contact met René. Wij hadden nummer 2a toegewezen gekregen als huisnummer en dat was hem onbekend dus daar was een nadere kennismaking voor nodig. De tunnel kwam aan bod, het monument en het bestemmingsplan Voorburg West en Park Leeuwenbergh. Toen ik onze buurt een wijk noemde werd ik direct gecorrigeerd want een buurt en een wijk zijn twee heeeel verschillende gebieden.

Ik heb René als enorm betrokken buurtgenoot enorm gewaardeerd. Onze buurt zal er voor altijd mooier uitzien door zijn niet aflatende inzet voor Park Leeuwenbergh.

Sterkte met het verlies van uw echtgenoot, vader en opa!

Willem van der Hooft
Geachte mevrouw de Groot en familie,

Onze oprechte deelneming bij het heengaan van René.

Het was een grote eer een sterke persoonlijkheid als René van dichtbij te hebben mogen kennen.

Park Leeuwenbergh zal nooit meer hetzelfde zijn.

We wensen u allen veel sterke bij het verwerken van dit verlies.

 

Paul & Marleen Daeleman Meidoornlaan 27 PL
Grondlegger van het BPT Park Leeuwenbergh

René de Groot is nooit lid geweest van het Buurtpreventie Team (BPT) Park Leeuwenbergh, maar toch verliezen we met hem een belangrijke inspiratiebron. Jarenlang attendeerden zijn mailtjes ons op alle mogelijke gevaren en dreigingen, van inbraken tot heli-havens en gevaarlijke verkeerssituaties. Ook vermiste poezen en schildpadden ontsnapten niet aan zijn aandacht. 

Nu zijn er maar liefst twee organisaties die deze taken hebben overgenomen van René: de Vereniging Park Leeuwenbergh en het Buurtpreventie Team. Met zijn wandelmaatje Peter van de Berg grapte hij tijdens de avondronde wel eens dat zij met z'n tweeën eigenlijk het oorspronkelijke BPT zijn geweest. We zijn hem erkentelijk voor zijn niet-aflatende en veelzijdige inzet voor onze wijk/buurt.

Ineke van Kessel

voorzitter BPT Park Leeuwenbergh

Ineke van Kessel
Klein van stuk maar René de 'Groot' in daden

René liet niets ongelegen als het om het algemeen belang van Park Leeuwenbergh ging. In zijn eentje was hij jaar en dag het trotse boegbeeld van ons allen in het park. De man die met volle energie op elk onderwerp zijn mening klaar had en gedurende zijn vele inspreekbeurten de politiek  tot nadenken bracht. De successen die hiermee heeft behaald zijn ongekend voor een één mans fractie en waar hij het volle respect van zowel vriend als vijand wist af te dwingen. De mailbox van al degenen die bij René in zijn adressen bestand stond liep regelmatig over. Het was een genot om zo op de hoogte te blijven van wat er allemaal rond en om ons heen afspeelde. Zijn duizenden berichten zijn exemplarisch voor hoe hij ook communicatief zijn mannetje stond en iedereen minitieus op hoogte wist te houden. We hebben heel veel aan René zijn ongekende inzet te danken een man die zijn naam de 'Groot' in alle aspecten eer heeft gedaan. Dank voor de goede gesprekken en bovenal de tips die we van je hebben mogen ontvangen, een solide basis om op voort te borduren.

Rust in Vrede  

Chong Choy
Gecondoleerd

Geachte familie

Onze deelneming bij het overlijden van Rene.

Hij is van onschatbare waarde geweest voor het Park door zijn inzet en vooral door de resultaten die hij wist te bereiken.

In onze herinnering zullen wij hem nog regelmatig zien,wandelend in het Park met zijn maat mijnheer van den Berg

 

Marie Paul en Clement Marcoen
Een bijzonder mens is heengegaan

De betekenis van René als echtgenoot, vader en grootvader zullen wij nooit kennen, maar juist daar is het grootste verdriet.Hoewel dit ongetwijfeld wordt verzacht door het feit dat hij lang heeft mogen leven en van dit leven vele jaren in een goede gezondheid heeft kunnen genieten.

De betekenis van René voor onze wijk en de gemeente is bijna niet te overschatten. Jaren lang volgde hij alle ontwikkelingen op de voet en aarzelde niet aan de bel te trekken als het de verkeerde kant opging. Tijdens een gesprek met de toenmalige wethouder Beimers maakte deze de opmerking dat een enkele ambtenaar "nog niet wist wie meneer De Groot was". Wilde je nog een toekomst hebben bij onze gemeente dan was het wel aangeraden om René serieus te nemen.

Hij was altijd strijdbaar en met zijn fabelachtige dossierkennis en zijn soms gespeelde emoties maakte hij in de gemeenteraad en bij de provincie diepe indruk.

Een van zijn sterke kanten was ook dat hij bij een gunstig resultaat ook de anderen in de eer liet delen.

Een Nederlands gezegde luidt "Niemand is onvervangbaar"  Wij denken dat René een unieke persoonlijkheid was en wij zien in onze wijk niemand die in zijn voetsporen kan treden.

Moge hij, na zijn lange en actieve leven, rusten in vrede!

Marian en Jan Diekema
Afscheid

Van harte gecondoleerd met het verlies van Rene. Hij heeft zoveel betekend en gedaan voor het welzijn van Park Leeuwenbergh. We zullen hem nooit vergeten. 

Peter en Danielle Ball
Reinier de Groot, een markante persoonlijkheid is overleden

Reinier de Groot heeft op ons een onuitwisbare indruk gemaakt. Een uiterst correcte man die deed wat hij zei en zei wat hij deed.  Hij had een grote dossierkennis op het gebied van de ontwikkelingen in Leidschendam Voorburg en in het bijzonder in en rond Park Leeuwenbergh, maar ook op talrijke andere gebieden was hij altijd zeer goed geïnformeerd. Tot op hoge leeftijd was hij actief en toonde hij zich betrokken bij tal van zaken. De bewoners van Park Leeuwenbergh hebben gelukkig lang mogen genieten van zijn nimmer aflatende inzet t.b.v. 'zijn park' en wij zullen hem zeker missen. Wij wensen zijn echtgenote Gerda en hun 2 zonen Reinier en Arne met hun partners sterkte toe bij het verwerken van het verlies van deze markante persoonlijkheid.

Irene en Jack van Kleef