phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark

Greenleave

De vijf kernprincipes

CUVO is aangesloten bij Greenleave. Dat betekent dat wij voor ieder onderdeel van de uitvaart een duurzaam alternatief bieden, maar duurzaamheid gaat verder dan alleen onze producten en diensten. Wij hanteren in onze bedrijfsvoering de 5 kernprincipes van Greenleave.
Duurzaamheid gaat verder dan alleen onze producten en diensten

Kernprincipe 1: Goed werkgeverschap

 • De organisatie biedt eerlijke arbeidsvoorwaarden.
 • De organisatie zet zich in voor de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Elke medewerker heeft periodiek een ontwikkelgesprek en er is budget voor opleiding en ontwikkeling.
 • De organisatie biedt ruimte aan mensen met een arbeidshandicap.
 • De organisatie biedt de mogelijkheid tot begeleiding bij traumaverwerking indien medewerkers hier behoefte aan hebben.

Kernprincipe 2: Duurzame bedrijfsvoering

 • De organisatie heeft een energiescan van haar gebouwen uitgevoerd en neemt in ieder geval alle energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.
 • De organisatie houdt zich aan de ‘good housekeeping’ regels zoals opgesteld bij de oprichting van GreenLeave.
 • De organisatie heeft haar papierstromen zoveel mogelijk gedigitaliseerd en vraagt ook toeleveranciers om facturen en andere correspondentie digitaal te versturen. Uiteraard kan de klant altijd verzoeken om een papieren versie van een document.

Kernprincipe 3: Duurzame inkoop

 • Bij alle inkopen weegt CUVO duurzaamheid mee als criterium. Indien er een product met een duurzaamheidskenmerk beschikbaar is, kiest zij hiervoor.
 • Voor de volgende producten gelden minimumeisen: verlichting (LED), auto’s (maximale CO2 uitstoot van 110 gram per kilometer voor zowel benzine als dieselauto’s), koffie en thee (UTZ, Max Havelaar, Rainforest Alliance of Fair Trade) en papier (FSC, PEFC of Nordic Swan).
 • Bij de aanschaf van specifieke uitvaartverzorgingsproducten of producten voor de laatste verzorging wordt voor duurzame alternatieven gekozen als deze beschikbaar zijn.
 • CUVO zorgt ervoor dat zij haar klanten duurzame producten en diensten met betrekking tot de uitvaart aan kan bieden.

Kernprincipe 4: Eerlijk zaken doen

CUVO beschikt over het Keurmerk Uitvaartzorg (www.keurmerkuitvaartzorg.nl) dat garant staat voor zes zekerheden:

 1. Heldere afspraken over de uitvoering van de uitvaart
 2. Transparante kostenbegroting
 3. Goede organisatie van de uitvaart
 4. Bekwaam personeel
 5. Doelmatige klachtenafhandeling
 6. Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek

De organisatie zorgt er bovendien voor dat haar medewerkers niet (financieel) afhankelijk zijn van de keuzes die de klant maakt omtrent de uitvaart. Dit voorkomt onwenselijke prikkels bij advisering van de klant.

Kernprincipe 5: Maatschappelijk betrokken

CUVO spant zich in om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen door bijvoorbeeld sponsoring, het nemen of deelnemen aan initiatieven of het delen van kennis. CUVO doet dat onder andere via coöperatie De Volharding.