phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark
Voordelig uitvaartsparen

CUVO Depositofonds

Een gemiddelde uitvaart kost tussen de € 5.000,- en € 7.000,-, dit is natuurlijk erg afhankelijk van uw wensen. Wilt u er zeker van zijn dat er voldoende geld beschikbaar is op het moment dat u of een van uw gezinsleden overlijdt, dan adviseren wij u om hiervoor tijdig een bedrag opzij te zetten. Dit kan gemakkelijk in het CUVO depositofonds.
Alle voordelen op een rij

U ontvangt € 250,- uitvaartkorting

Bij het openen van een deposito spaarrekening kan de uitvaartkorting van € 250,- direct op uw depositorekening gestort worden.

De rente die u ontvangt op uw deposito is hoger dan sparen bij de bank.

De rente op uw rekening bedroeg 3% over 2016 en 1,8% over 2017.* Het bestuur van het depositofonds streeft er naar om elk jaar minimaal 1% boven de inflatie te vergoeden.

Geen deelname eisen.

Er gelden geen beperkende voorwaarden voor deelname aan het fonds. Of u 18 of 81 jaar bent, iedereen is van harte welkom. Ook kunt u voor uw (klein-)kinderen een deposito rekening openen. De Volharding stort op elke geopende depositorekening € 250,-. Het staat u vrij om te bepalen hoeveel u overmaakt, maandelijks, jaarlijks of alleen als het een keer uitkomt. Het bedrag is bestemd voor de uitvaart.

Depositorekening als aanvulling op uw huidige uitvaartverzekering.

Ook als u al een uitvaartverzekering heeft kunt u een depositospaarrekening openen. Bij uw overlijden valt het bedrag vrij om dit naar eigen inzichten te besteden aan uw uitvaart.

Teveel gespaard?

Het bedrag dat overblijft is voor uw nabestaanden. Dit bedrag kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor de uitvaart van uw partner. Wij bevelen u aan dat u niet meer dan € 7.500,- per persoon spaart.

Gratis en vrijblijvend advies aan huis of tijdens het inloopspreekuur.

Onze uitvaartprofessionals van de CUVO/De Volharding helpen u gratis en vrijblijvend uw uitvaartwensen vast te leggen en de kosten van uw uitvaart inzichtelijk te krijgen. Ook kunnen zij samen met u bekijken of uw verzekering of depositospaarrekening voldoende dekkend zijn. Dit kan op afspraak bij u thuis of tijdens het gratis inloopspreekuur.

Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur op de Roggeveenstraat 141, hoek Prins Hendrikstraat in Den Haag.

Elke maandag van 14.30 - 16.30 uur in het Coornhertcentrum, Erasmusplein 87 in Den Haag.

* Het depositofonds is een onafhankelijke stichting, dus geen bank. Het ‘depositogarantiestelsel’ is niet van toepassing. De beleggingen van de Stichting zijn risicomijdend en ethisch verantwoord en hebben een laag risicoprofiel. De stichting maakt voor de beleggingen gebruik van een professionele organisatie.